Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring
   2015/I    2016/I 2015/I - 2016/I
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 43 900 48 000 4 100
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 400 300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 7 900 12 200 4 200
F Byggverksamhet (41–43) 1 600 2 400 800
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 11 500 13 600 2 100
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 900 2 900 100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 600 1 500 800
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 9 000 6 500 -2 400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 000 5 300 -700
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 4 200 3 100 -1 100

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015/I - 2016/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2016/01/atp_2016_01_2016-05-18_tau_005_sv.html