Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.5.2016

Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 48 000, joka on 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (43 900). Avoimien työpaikkojen määrä väheni Helsinki-Uudenmaan suuralueella mutta lisääntyi muilla suuralueilla. Tietojen viiteajankohta on 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2015/I – 2016/I

  Vuosi/Neljännes
2015/I 2016/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 43 900   48 000  
Osa-aikaisia 8 500 19 9 700 20
Määräaikaisia 24 100 55 27 800 58
Vaikeasti täytettäviä 10 900 25 13 400 28
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 81 prosenttia eli 39 000 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 75 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna alle viiden hengen toimipaikoissa mutta lisääntyi suuremmissa toimipaikoissa. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (B-E) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 58 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 55 prosenttia. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja, joihin haettiin etenkin kesätyöntekijöitä, oli paljon esimerkiksi teollisuuden ja kaupan toimipaikoissa. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 20 prosenttia eli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 28 prosenttia oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 25 prosenttia. Rakennusalan toimipaikoissa yli puolet avoimista työpaikoista koettiin vaikeasti täytettäviksi.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2016, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2016/01/atp_2016_01_2016-05-18_tie_001_fi.html