Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015 - 2016

  År Förändring
   2015    2016 2015 - 2016
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 28 900 33 900 5 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300 200 -100
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 000 5 300 1 300
F Byggverksamhet (41–43) 2 300 3 000 700
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 900 9 400 2 500
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 000 2 400 400
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 000 1 200 200
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 200 6 000 900
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 5 200 5 000 -200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 100 1 400 -700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2015 - 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2016/04/atp_2016_04_2017-02-16_tau_008_sv.html