Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.5.2017

Avoimia työpaikkoja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 58 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 48 000. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen osuudet avoimista työpaikoista pysyivät lähes ennallaan. Tietojen viiteajankohta on 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2016/I – 2017/I

  Vuosi/Neljännes
2016/I 2017/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 48 000   58 000  
Osa-aikaisia 9 700 20 13 000 22
Määräaikaisia 27 800 58 33 200 57
Vaikeasti täytettäviä 13 400 28 16 900 29
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 78 prosenttia eli 45 500 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 81 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna pääasiassa 10–49 hengen toimipaikoissa sekä Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä muut palvelut (R,S) sekä rakentaminen (F).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 29 prosenttia avoimista työpaikoista oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, mikä on likimain sama osuus kuin vuotta aiemmin. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli eniten rakennusalan toimipaikoissa. Myös osa-aikaisten ja määräaikaisten paikkojen osuudet avoimista työpaikoista olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Kaikista avoimista työpaikoista 22 prosenttia oli osa-aikaisia ja 57 prosenttia määräaikaisia. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi teollisuuden ja kaupan toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2017, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2017/01/atp_2017_01_2017-05-17_tie_001_fi.html?ad=notify