Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2017

Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 36 800 lediga jobb under andra kvartalet 2017. Året innan var antalet 30 600. Antalet lediga jobb ökade främst inom Södra Finlands och Helsingfors-Nylands storområden. Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 juni.

Lediga arbetsplatser 2016/II – 2017/II

  År/Kvartal
2016/II 2017/II
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 30 600   36 800  
På deltid 8 400 27 4 800 13
På viss tid 13 300 43 12 100 33
Svårbesatta arbetsplatser 15 300 50 20 000 54
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/02/atp_2017_02_2017-08-16_tie_001_sv.html