Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016 - 2017

  År Förändring
   2016    2017 2016 - 2017
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 33 900 41 600 7 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 200 400 300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 5 300 7 200 2 000
F Byggverksamhet (41–43) 3 000 3 900 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 9 400 10 100 700
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 400 3 100 700
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 1 000 -200
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 000 7 000 900
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 5 000 6 600 1 500
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 400 2 200 800

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/04/atp_2017_04_2018-02-19_tau_008_sv.html