Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring
   2017/III    2018/III 2017/III - 2018/III
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 34 300 46 900 12 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300 1 000 700
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 5 800 7 100 1 300
F Byggverksamhet (41–43) 3 500 5 400 1 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 7 200 13 500 6 200
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 900 2 400 -500
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 400 1 600 200
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 8 200 7 200 -1 000
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 100 6 500 2 400
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 900 2 300 1 300

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2017/III - 2018/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2018/03/atp_2018_03_2018-11-16_tau_005_sv.html