Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring
   2018/I    2019/I 2018/I - 2019/I
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 60 100 63 100 3 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300 1 700 1 400
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 5 800 8 300 2 500
F Byggverksamhet (41–43) 5 900 5 700 -200
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 17 500 14 500 -3 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 300 2 200 -1 100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 1 700 400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 9 100 9 900 800
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 400 15 800 4 400
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 5 500 3 200 -2 300

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/01/atp_2019_01_2019-05-17_tau_005_sv.html