Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.5.2019

Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 63 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 60 100. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista pieneni vuodentakaiseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat maaliskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2018/I – 2019/I

  Vuosi/Neljännes
2018/I 2019/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 60 100   63 100  
Osa-aikaisia 15 700 26 11 100 18
Määräaikaisia 29 400 49 33 000 52
Vaikeasti täytettäviä 27 100 45 27 000 43
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 69 prosenttia eli 43 400 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin kuntasektorilla (+ 3 700) sekä toimipaikoissa, joissa oli 10–49 työntekijää (+ 3 900). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) sekä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (B-E), ja vähenivät etenkin toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 18 prosenttia oli osa-aikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 26 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuuden pienenemistä selittää osaltaan avoimien työpaikkojen lisääntyminen sellaisilla toimialoilla, joilla osa-aikaisia työpaikkoja oli suhteellisen vähän. Avoimista työpaikoista noin puolet oli määräaikaisia, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja oli paljon tarjolla esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q), kaupan (G) ja teollisuuden (C) toimipaikoissa. Kaikista avoimista työpaikoista 43 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, mikä on lähellä vuodentakaista tasoa. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) sekä rakentamisen (F) toimialoilla.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2019, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2019/01/atp_2019_01_2019-05-17_tie_001_fi.html