Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring
   2018/III    2019/III 2018/III - 2019/III
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 46 900 48 500 1 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 000 900 -200
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 7 100 4 500 -2 600
F Byggverksamhet (41–43) 5 400 6 200 800
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 13 500 13 400 0
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 400 4 300 1 900
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 600 1 400 -100
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 200 8 500 1 300
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 500 7 400 900
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 300 1 800 -500

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/III - 2019/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/03/atp_2019_03_2019-11-15_tau_005_sv.html