Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2019

Ungefär lika många lediga arbetsplatser under tredje kvartalet som för ett år sedan

Under tredje kvartalet 2019 fanns det 48 500 lediga jobb medan antalet året innan var 46 900. Arbetsgivarna rapporterar fortfarande att de ofta upplevt svårigheter att besätta lediga jobb. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i september.

Lediga arbetsplatser 2018/III – 2019/III

  År/Kvartal
2018/III 2019/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 46 900   48 500  
På deltid 7 300 15 8 900 18
På viss tid 10 000 21 11 100 23
Svårbesatta arbetsplatser 26 900 57 32 300 67
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/03/atp_2019_03_2019-11-15_tie_001_sv.html