Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/IV - 2019/IV

  År/Kvartal Förändring
   2018/IV    2019/IV 2018/IV - 2019/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 41 000 37 500 -3 500
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 800 500 -300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 700 4 900 300
F Byggverksamhet (41–43) 3 300 3 100 -300
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 8 600 8 900 300
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 400 3 100 -300
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 700 -400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 9 400 6 200 -3 200
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 7 900 8 600 700
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 900 1 500 -400

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018/IV - 2019/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/04/atp_2019_04_2020-02-18_tau_005_sv.html