Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.2.2020

Avoimia työpaikkoja vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä hieman vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 37 500, kun vuotta aiemmin määrä oli 41 000. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Vuonna 2019 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 50 000, joka on suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna (49 400).

Avoimet työpaikat 2018/IV – 2019/IV

  Vuosi/Neljännes
2018/IV 2019/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 41 000   37 500  
Osa-aikaisia 6 600 16 6 500 17
Määräaikaisia 11 900 29 11 500 31
Vaikeasti täytettäviä 24 200 59 21 800 58
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 26 500 eli 71 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Osuus oli sama kuin vuotta aiemmin. Avoimet työpaikat vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin alle 10 hengen toimipaikoissa (– 4 000) sekä Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella (– 3 400). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä väheni (– 3 200) toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (M, N) ja pysyi likimain ennallaan useimmilla muilla toimialoilla.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 31 prosenttia ja osa-aikaisia 17 prosenttia. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen osuudet olivat lähellä vuodentakaista tasoa. Avoimista työpaikoista 58 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, mikä on lähes sama osuus kuin vuotta aiemmin. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) ja teollisuuden (C) toimialoilla.

Avoinna olleiden työpaikkojen määriä voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina . Vuonna 2019 avoinna olleista työpaikoista keskimäärin 74 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kuten edellisenäkin vuonna. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuositasolla toimialaryhmässä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (O-Q) ja väheni muiden palveluiden (R, S) toimialaryhmässä.

Vuositasolla tarkasteltuna kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 36 prosenttia ja osa-aikaisia 17 prosenttia. Työnantajat ilmoittivat edelleen varsin usein kokeneensa vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä. Vuonna 2019 avoinna olleista työpaikoista keskimäärin 56 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2018 osuus oli 53 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2018 – 2019

  Vuosi
   2018    2019
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 49 400   50 000  
Osa-aikaisia 9 700 20 8 300 17
Määräaikaisia 17 600 36 18 100 36
Vaikeasti täytettäviä 26 100 53 27 900 56
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2019, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2019/04/atp_2019_04_2020-02-18_tie_001_fi.html