Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.8.2020

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä 35 400, kun vuotta aiemmin määrä oli 50 900. Avoimet työpaikat vähenivät etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2019/II – 2020/II

  Vuosi/Neljännes
2019/II 2020/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 50 900   35 400  
Osa-aikaisia 6 600 13 5 800 16
Määräaikaisia 16 900 33 14 100 40
Vaikeasti täytettäviä 30 400 60 15 400 44
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 70 prosenttia eli 24 700 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin niitä oli 37 700 eli 74 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimet työpaikat vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikenkokoisissa toimipaikoissa . Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten (– 6 600) toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Avoimet työpaikat vähenivät etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella (– 8 300).

Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 40 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 33 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 16 prosenttia. Avoimista työpaikoista 44 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 60 prosenttia. Työnantajien kokemat rekrytointivaikeudet vähenivät vuodentakaiseen verrattuna etenkin kaupan (G) ja teollisuuden (C) toimipaikoissa. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli edelleen paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2020, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2020/02/atp_2020_02_2020-08-18_tie_001_fi.html