Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2020

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 43 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 48 500. Avoimet työpaikat vähenivät etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimet työpaikat 2019/III – 2020/III

  Vuosi/Neljännes
2019/III 2020/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 48 500   43 000  
Osa-aikaisia 8 900 18 9 900 23
Määräaikaisia 11 100 23 13 100 30
Vaikeasti täytettäviä 32 300 67 23 300 54
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 31 200 eli 72 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 81 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Helsinki-Uudenmaan suuralueella (– 4 200) sekä vähintään 10 työntekijän toimipaikoissa . Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat vähenivät eniten toimialaryhmissä rakentaminen (F) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Kasvua puolestaan oli julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden (O-Q) toimialaryhmässä, jossa suurin osa työpaikoista oli terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 30 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 23 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 23 prosenttia, joka on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimista työpaikoista 54 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 67 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli edelleen paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2020/03/atp_2020_03_2020-11-16_tie_001_fi.html