Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2019/IV - 2020/IV

  År/Kvartal Förändring
   2019/IV    2020/IV 2019/IV - 2020/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 37 500 33 400 -4 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500 100 -500
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 900 3 400 -1 600
F Byggverksamhet (41–43) 3 100 2 800 -200
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 8 900 6 700 -2 200
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 100 3 100 100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 700 400 -400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 200 4 500 -1 700
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 8 600 10 800 2 300
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 500 1 600 200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2019/IV - 2020/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/04/atp_2020_04_2021-02-17_tau_005_sv.html