Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället åren 2019 - 2020

  År Förändring
   2019    2020 2019 - 2020
Ägarform      
Totalt 50 000 43 800 -6 200
Privat företag 36 800 30 400 -6 400
Kommun eller samkommun 8 000 8 700 700
Staten 1 300 900 -400
Organisation, förening eller stiftelse 2 100 2 200 200
Någon annan 1 800 1 600 -200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 6. Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället åren 2019 - 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/04/atp_2020_04_2021-02-17_tau_006_sv.html