Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2019 - 2020

  År Förändring
   2019    2020 2019 - 2020
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 50 000 43 800 -6 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 100 400 -700
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 6 200 4 900 -1 200
F Byggverksamhet (41–43) 5 000 3 600 -1 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 12 400 9 300 -3 100
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 400 3 000 -400
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 300 1 300 0
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 800 7 400 -400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 000 11 500 600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 900 2 400 500

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2019 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/04/atp_2020_04_2021-02-17_tau_008_sv.html