Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2019 - 2020

  År Förändring
   2019    2020 2019 - 2020
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 50 000 43 800 -6 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 100 400 -700
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 6 200 4 900 -1 200
F Byggverksamhet (41–43) 5 000 3 600 -1 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 12 400 9 300 -3 100
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 400 3 000 -400
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 300 1 300 0
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 800 7 400 -400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 000 11 500 600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 900 2 400 500

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2019 - 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2020/04/atp_2020_04_2021-02-17_tau_008_sv.html