Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2021

Avoimia työpaikkoja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 33 400, joka on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (37 500). Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Vuoden 2020 aikana avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 43 800, kun vuonna 2019 määrä oli 50 000.

Avoimet työpaikat 2019/IV – 2020/IV

  Vuosi/Neljännes
2019/IV 2020/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 37 500   33 400  
Osa-aikaisia 6 500 17 5 300 16
Määräaikaisia 11 500 31 9 000 27
Vaikeasti täytettäviä 21 800 58 15 700 47
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 22 200 eli 67 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 71 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella (– 2 200). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat vähenivät eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I). Kasvua puolestaan oli julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden (O-Q) toimialaryhmässä.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 27 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 31 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 16 prosenttia, joka on lähellä vuodentakaista tasoa. Avoimista työpaikoista 47 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 58 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli edelleen paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimipaikoissa hoitoalan ja varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Avoimien työpaikkojen määriä voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina . Vuonna 2020 avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 69 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun edellisenä vuonna vastaava osuus oli 74 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuositasolla etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella (– 4 000) sekä toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta (G-I).

Vuositasolla tarkasteltuna kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 38 prosenttia ja osa-aikaisia 19 prosenttia. Työnantajien kokemat vaikeudet avoimien työpaikkojen täyttämisessä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 48 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2019 osuus oli 56 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2019 – 2020

  Vuosi
   2019    2020
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 50 000   43 800  
Osa-aikaisia 8 300 17 8 200 19
Määräaikaisia 18 100 36 16 500 38
Vaikeasti täytettäviä 27 900 56 21 200 48
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2020, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (303,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2020/04/atp_2020_04_2021-02-17_tie_001_fi.html