Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Näringsgren (TOL 2008)
Totalt 33 400 59 100 25 700
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 700 600
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 400 7 600 4 200
F Byggverksamhet (41–43) 2 800 4 300 1 500
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 700 13 700 7 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 100 4 700 1 500
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 400 2 400 2 000
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 4 500 8 900 4 400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 10 800 13 800 3 000
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 600 3 100 1 500

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2020/IV - 2021/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/04/atp_2021_04_2022-02-17_tau_005_sv.html