Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2020 - 2021

År Förändring
2020 2021 2020 - 2021
Näringsgren (TOL 2008)
Totalt 43 800 58 000 14 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400 800 300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 900 7 500 2 600
F Byggverksamhet (41–43) 3 600 5 000 1 400
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 9 300 13 300 4 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 000 4 900 1 900
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 300 1 800 600
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 400 8 700 1 300
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 500 13 700 2 100
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 400 2 300 -100

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället åren 2020 - 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/04/atp_2021_04_2022-02-17_tau_008_sv.html