Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I undersökningen om lediga arbetsplatser införs en reviderad storområdesindelning fr.o.m. första kvartalet år 2012

I undersökningen om lediga arbetsplatser införs en reviderad storområdesindelning fr.o.m. första kvartalet år 2012. De tidigare områdesuppgifterna är inte jämförbara med den nya storområdesindelningen. De områdesuppgifter som baserar sig på den nya indelningen finns fr.o.m. år 2010 tillgängliga i tabellen "035. Avoimet työpaikat suuralueen (2012) mukaan" (bara på finska) i databasen StatFin. Mera information om den nya storområdesindelning finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Rubrikerna i tabellbilagorna och i figur 5, publicerade åren 2010-2011, har korrigerats för att motsvara den områdesindelning som använts i publikationen. Siffrorna gällde län och inte storområden, vilket rubrikerna tidigare angav. Siffrorna i tabellerna har inte ändrats.


Senast uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/atp_2012-05-16_uut_001_sv.html