Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Urvalsdesignen för statistiken över lediga arbetsplatser har reviderats

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande sta-tistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar an-vändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter.

Uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser som baserar sig på den nya urvalsdesignen publiceras fr.o.m. första kvartalet år 2013. Tidigare produce-rade tidsserier uppdateras inte längre. Mera information finns i metodbes-krivningen som ingår i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitets-beskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_laa_001_fi.html.


Senast uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/atp_2013-08-29_uut_001_sv.html