Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Felaktiga uppgifter i Undersökningen om lediga arbetsplatser har korrigerats

Uppgifterna om det första kvartalet år 2014 i Undersökningen om lediga arbetsplatser, som publicerades 16.5.2014, har korrigerats 26.6.2014. Korrigeringen inverkar på de flesta estimaten av antalet lediga jobb under det aktuella kvartalet.

De ursprungliga resultaten var underestimerade eftersom en del arbetsställen som hör till undersökningens population saknades i urvalsramen. På basis av urvalsramen upphöjs datainsamlingens resultat till att motsvara populationen. Bristfälligheten i urvalsramen berodde på att det reviderade datalagret i företags- och arbetsställeregistret var ofullständigt och delvis också på att det skett förändringar i statistikproduktionsprocessen. Produktionsprocessen har justerats för att undvika motsvarande fel i fortsättningen. För att kunna erhålla exakta uppgifter från urvalsramen försöker vi förbättra registrets täckning och funktion.

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi


Senast uppdaterad 26.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/atp_2014-06-26_uut_001_sv.html