Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.4.2012

Detalj- och partihandel av motorfordon är nästan lika stora inom bilhandeln

Enligt Statistikcentralen utgjorde detaljhandel med motorfordon 37,1 procent och partihandel med motorfordon 36,1 procent av omsättningen för produkter inom bilhandeln på nästan 14,5 miljarder euro år 2010. Omsättningen inom bilhandeln var totalt nästan 15,3 miljarder euro, inkl. övrig detalj- och partihandel samt omsättning från övriga funktioner. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utgjorde 7,9 procent, medan partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utgjorde 10,9 procent. Underhåll och reparation utgjorde 8 procent av omsättningen för produkter inom bilhandeln.

Omsättningen för produkter inom bilhandeln inom näringsgrenarna 4511–4540 procentandelar

Omsättningen för produkter inom bilhandeln inom näringsgrenarna 4511–4540 procentandelar
Exkl. övrig parti- och detaljhandel samt omsättning inom övriga verksamheter 2005 och 2010. Dessutom har bränsleförsäljningen eliminerats från uppgifterna

År 2005 var detaljhandeln med motorfordon klart större än partihandeln. Skillnaden mellan detalj- och partihandeln var över 15 procentenheter, medan skillnaden år 2010 bara var en procentenhet. Partihandeln med reservdelar och tillbehör till motorfordon hade ökat och detaljhandeln minskat år 2010 från år 2005. Underhåll och reparation utgjorde en större andel än tidigare.

Omsättningen för produkter inom bilhandeln inom näringsgrenarna 4511–4540 procentandelar 1)

Produkter CPA  Näringsgrensindelningen 4511-4540
Procentdelar 2005 Procentdelar 2010
Detaljhandel med motorfordon 45112, 45113, 45192, 45193, 45402,45403 46,2 37,1
Partihandel med motorfordon 45111, 45191, 45401, 45404 30,7 36,1
Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 45311, 45312 7,2 10,9
Underhåll och reparation av motorfordon 45201, 45405 6,9 8,0
Detaljandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 45321, 45322 9,0 7,9
1) Exkl. övrig parti- och detaljhandel samt omsättning inom övriga verksamheter 2005 och 2010. Dessutom har bränsleförsäljningen eliminerats från uppgifterna

Källa: Återkommande enkät on bilhandeln 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Återkommande enkät om bilhandeln [e-publikation].
ISSN=2242-8038. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_tie_001_sv.html