Offentliggöranden

2018
Ämnesval bland elever i grundskolan
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
2017
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
2016
Ämnesval bland elever i grundskolan
2015
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2014
Ämnesval bland elever i grundskolan
2013
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2012
Ämnesval bland elever i grundskolan
2011
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2010
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2009
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2008
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2007
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2006
2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/tie_sv.html