Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Företagens interna personalutbildning har ökat

Av den totala personalutbildningen har andelen kurser som företagen själv anordnar ökat något jämfört med år 1999. Då var den interna utbildningens andel av alla kurser 47 procent och den externa utbildningens 53 procent. År 2005 är förhållandet helt omvänt. År 2005 anordnades 53 procent av alla kursutbildningsdagar som företagsintern utbildning.

1. Intern och extern kursutbildning efter näringsgren och sektor år 2005

1. Intern och extern kursutbildning efter näringsgren och sektor år 2005

Att tyngdpunkten i kursutbildningen förskjuts mot företagsintern utbildning är egentligen bara en naturlig följd av att företagens utbildningssatsningar minskat något totalt sett. De externa utbildningstjänsterna är dyrare än de interna och då sker det lätt en gallring av de externa avgiftsbelagda utbildningstjänsterna.

Inom industribranscherna har tyngdpunkten i kursutbildningen legat på de kurser företagen själv anordnar (omkring 60 %). Något mer hälften (52 %) av servicebranschens kursutbud hade köpts av externa utbildningsanordnare.

Företagens möjligheter att anordna intern utbildning har ett samband med företagets storlek och resurser. De stora företagen har oftare egen utbildningspersonal eller egna utbildningsenheter/-centrer, som utnyttjas genom anordnande av företagsintern personalutbildning. I de små företagen ligger tyngdpunkten av naturliga skäl på köp av utbildningstjänster från externa aktörer.

Figur 2. Andelen externa kursutbildningstimmar efter företagsstorlek åren 1999 och 2005

Figur 2. Andelen externa kursutbildningstimmar efter företagsstorlek åren 1999 och 2005

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 1. Företagens interna personalutbildning har ökat . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_001_sv.html