Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Tyngdpunkten vid anskaffning av kursutbildning håller på att förskjutas mot privata företag

Andel av läroanstalter inom skolsystemet (yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och högskolor) och de offentligt stödda utbildningsanstalternas andel vid anordnande av personalutbildning har gått klart ned från år 1999 till år 2005. Dessa utbildningsanstalters andel av utbildningstimmarna har sjunkit från 36 procent till omkring 20 procent, medan de privata utbildningsföretagens andel vid anordnandet av kursutbildning har stigit med omkring 15 procentenheter.

Figur 3. Extern kursutbildning efter utbildningsanordnare åren 1999 och 2005

Figur 3. Extern kursutbildning efter utbildningsanordnare åren 1999 och 2005

Med några undantag när är de privata utbildningsföretagen de viktigaste aktörerna som anordnare av utbildning för företagen i EU-länderna. I Danmark, Litauen, Ungern, Holland och Storbritannien var de offentliga och de offentligt stödda utbildningsanstalternas andel vid anordnandet av utbildning klart större än genomsnittet, över 30 procent av alla kursutbildningstimmar.

De olika utbildningsanordnarnas andelar i Finland är ungefär på samma nivå som i alla 27 EU-medlemsländer i genomsnitt. Även om de finns stora skillnader mellan länderna är de nordiska ländernas profil i huvudsak likadan. I Norge däremot avviker andelen offentliga utbildningsanstalter och i Danmark andelen offentlig stödda utbildningsanstalter som utbildningsanordnare visserligen från nivån i de övriga nordiska länderna.

Figur 4. Andelen kursutbildningstimmar efter utbildningsanordnare i Norden och EU i genomsnitt år 2005

Figur 4. Andelen kursutbildningstimmar efter utbildningsanordnare i Norden och EU i genomsnitt år 2005

I merparten av EU-länderna är användningen av fackförbundens och arbetsgivarorganisationernas utbildningsutbud totalt mindre än tio procent av kursutbildningen. Bara i Tyskland och Österrike är deras andel vid anordnande av kursutbildning högre än 20 procent.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 2. Tyngdpunkten vid anskaffning av kursutbildning håller på att förskjutas mot privata företag . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_002_sv.html