Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

7. Deltagande i annan personalutbildning

Med annan personalutbildning avses i den här undersökningen följande förhandsplanerade utbildningsformer: 1) utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder, 2) inlärningsperioder med hjälp av arbetsrotation, arbetstagarutbyte, utbildningskommendering eller studiebesök 3) deltagande i studiegrupper eller kvalitetscirklar och 4) självstudier (inkl. distansstudier under arbetstid) samt 5) deltagande i konferenser, workshopar, mässor och föreläsningar.

Stora företag erbjöd sina anställda mer annan personalutbildning än små företag. Av företag med minst 500 anställda tillhandahöll omkring 85 procent någon annan utbildningsform, medan andelen var drygt hälften när det gällde företag med mindre än 50 anställda.

Den relativa andelen utbildningsdeltagare av personalen var nästan lika stor i företag av olika storleksklass, dvs. deltagandet varierade inte efter företagets storlek på samma sätt som anordnande av utbildning. Mest deltog anställda i företag med minst 250 anställda, av vilka drygt en tredjedel deltog i någon annan personalutbildning.

Figur 11. Företag som anordnat andra utbildningsformer och andelen utbildningsdeltagare efter företagets storlek 2005

Figur 11. Företag som anordnat andra utbildningsformer och andelen utbildningsdeltagare efter företagets storlek 2005

År 2005 visade anordnandet av självstudier den största minskningen jämfört med år 1999. Då nästan 40 procent av företagen år 1999 gav sina anställda möjligheter till självstudier hade andelen sex år senare sjunkit till drygt 20 procent. Tillhandahållande av arbetsrotation och utbildningskommenderingar minskade också klart. År 2005 erbjöd bara vart tionde företag sina anställda möjligheten att delta i den här utbildningen, medan vart femte företag gjorde det för sex år sedan.

Figur 12. Andelen företag som anordnat andra utbildningsformer år 1999 och 2005

Figur 12. Andelen företag som anordnat andra utbildningsformer år 1999 och 2005

Deltagandet i vissa utbildningsformer varierade efter företagets storlek. När det gäller utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder var antalet deltagare störst i företag med minst 250 anställda, i dem deltog drygt var femte. I konferenser, mässor, föreläsningar och workshopar deltog relativt sett mest anställda i små företag.

Figur 13. Andelen deltagare i andra utbildningsformer efter företagets storlek år 2005

Figur 13. Andelen deltagare i andra utbildningsformer efter företagets storlek år 2005

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 7. Deltagande i annan personalutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_007_sv.html