Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Koulutuskustannusten osuus EU-maissa ennallaan

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista oli EU-maissa keskimäärin 1,6 prosenttia, mikä on saman verran kuin vuonna 2005. Maakohtaiset muutokset olivat samansuuntaiset kuin koulutukseen osallistumisasteen osalta. Kustannuksilla mitattuna panostus henkilöstökoulutukseen on vanhoissa EU-maissa kasvanut eniten Belgiassa ja Portugalissa. Suomi ja Ruotsi kuuluvat maihin, joissa panostus henkilöstökoulutukseen on hiukan laskenut, Ruotsissa selvästi enemmän. Suomen prosenttiosuus oli kummallakin mittauskerralla hiukan EU-maiden keskiarvon alapuolella.

Kuvio 1. Kurssikoulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010, EU 15 -maat

Kuvio 1. Kurssikoulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010, EU 15 -maat
Maat on kuviossa asetettu järjestykseen muutoksen suunnan ja suuruuden mukaan. Tanskan, Irlannin ja Kreikan tiedot vuodelta 2010 puuttuvat. Katkoviiva kuvaa EU-maiden keskiarvoa.

Kurssikoulutuskustannukset jakautuvat jokseenkin tasan välillisiin (koulutusajan palkkakustannukset) ja suoriin kustannuksiin (maksut koulutuksen järjestäjille, majoitus ja matkakulut, oman koulutushenkilöstön palkat, tilat ja välineet). Maakohtaisesti suorien ja välillisten kustannusten osuudet kuitenkin vaihtelevat selvästi. Britanniassa koulutusajan palkkakustannukset muodostavat reilun kolmasosan ja Luxemburgissa kaksi kolmasosaa koulutuskustannuksista. Ruotsissa ja Suomessa palkkakustannusten osuus kurssikoulutuksen kustannuksista on vajaat 50 prosenttia.

Kuvio 2. Kurssikoulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010, muut EU-maat

Kuvio 2. Kurssikoulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010, muut EU-maat
Maat on kuviossa asetettu järjestykseen vuoden 2005 osuuden mukaan. Katkoviiva kuvaa EU-maiden keskiarvoa.

Uusissa jäsenvaltioissa trendit poikkeavat jonkin verran osallistumisasteen kertomasta suunnasta. Sloveniassa kustannusindikaattorin lukema on pudonnut samalla tavalla kuin osallistumisaste. Tsekin tasavallassa ja Virossa koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista on selvästi laskenut, vaikka koulutukseen osallistuneiden osuus oli hieman noussut.

Palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee uusissa jäsenmaissa vielä enemmän kuin EU 15 -maissa. Romaniassa koulutusajan palkkakulut muodostavat 3/4 kustannuksista, mutta Unkarissa niiden osuus on alle 30 prosenttia.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2010, 1. Koulutuskustannusten osuus EU-maissa ennallaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_kat_001_fi.html