Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Sisäinen ja ulkoinen koulutus

Yritysten järjestämästä koulutuksesta runsas 49 prosenttia toteutettiin sisäisenä koulutuksena ja vajaa 51 prosenttia ulkoisena koulutuksena vuonna 2015 (koulutustunneilla mitattuna). Sisäisen ja ulkoisen koulutuksen osuus järjestetystä koulutuksesta ei juurikaan muuttunut edellisestä tutkimuskerrasta, vuodesta 2010.

Teollisuuden päätoimialalla ulkoisesti järjestetyn koulutuksen osuus (54%) oli hieman suurempi kuin sisäisesti järjestetyn koulutuksen osuus (46%). Palvelujen päätoimialalla sisäisen ja ulkoisen koulutuksen osuudet olivat lähes yhtä suuret. Teollisuuden päätoimialalla sisäisen koulutuksen osuus on vähentynyt vuosien 2010 ja 2015 välillä 50 prosentista 46 prosenttiin. Vastaavasti ulkoisen koulutuksen osuus on samana aikana kasvanut (taulukko 2.).

Sisäisesti järjestetyllä koulutuksella tarkoitetaan yrityksen itse suunnittelemia ja järjestämiä koulutuksia. Ulkoisesti järjestetyllä koulutuksella tarkoitetaan yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelemaa ja järjestämää koulutusta.

Taulukko 2. Sisäisten ja ulkoisten koulutustuntien osuus yrityksen päätoimialan ja kokoluokan mukaan vuonna 2015, %

Sisäistä koulutusta Ulkoista koulutusta Yhteensä 
% % %
Päätoimiala      
Teollisuus 46,1 53,9 100
Palvelut 51,4 48,6 100
Kokoluokka
10–19 henkeä 29,1 70,9 100
20–49 henkeä 20,9 79,1 100
50–249 henkeä 46,7 53,3 100
250–499 henkeä    57,5 42,5 100
500–999 henkeä 62,3 37,7 100
1000 + henkeä 65,5 34,5 100
Kaikki 49,4 50,6 100

Sisäisen koulutuksen osuus järjestetystä koulutuksesta kasvaa yrityksen koon myötä ja vastaavasti ulkoisen koulutuksen osuus vähenee. Tähän vaikuttaa se, että suuremmilla yrityksillä on pieniä yrityksiä useammin oma koulutusyksikkö tai henkilö, joka vastaa koulutuksen järjestämisestä. Yrityksissä, joissa oli henkilöstökoulutuksesta vastaava erillinen yksikkö tai henkilö, sisäisen koulutuksen osuus oli 60 prosenttia ja ulkoisen 40 prosenttia. Vastaavasti kaksi kolmasosaa koulutuksesta oli ulkoista niissä yrityksissä, joissa ei ollut erillistä henkilöstökoulutusyksikköä tai henkilöä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2015, 2. Sisäinen ja ulkoinen koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/02/cvts_2015_02_2018-05-23_kat_002_fi.html