Beskrivning

Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen. Uppgifterna för den andra undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS2) samlades in gällande år 1999 och för den tredje undersökningen (CVTS3) gällande år 2005. Målpopulationen för CVTS3 undersökningen bestod av företag med minst 10 anställda exkl. jord- och skogsbruk, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, utbildning och offentlig förvaltning. I Finland ansvarade Statistikcentralen för publiceringen av uppgifterna. Dessutom publicerade Eurostat flera pressmeddelanden och publikationer som gällde uppgifter på EU-nivå. Datainsamlingen för undersökningen om företagens personalutbildning bygger på en förordning som trädde i kraft år 2005.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/meta_sv.html