Publicerad: 5.12.2019

Lite ljus inom jordbrukssektorn efter fyra år av mörker

I Finland uppskattas produktionen i löpande priser inom jordbrukssektorn öka med omkring 4 procent år 2019 jämfört med året innan, till totalt drygt 4 570 miljoner euro. Husdjursproduktionens andel av näringsgrenens totalproduktion är omkring 50 procent, växtproduktionens andel 36 procent och återstoden består av bedrivande av jordbrukstjänster och anknytande näringar. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn som nu publiceras för första gången i Finland.


Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA), Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/2019/eaa_2019_2019-12-05_tie_001_sv.html