Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2013

Med träbränslen producerades mer energi än tidigare


Korrigerad 23.9.2013. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 710 petajoule (PJ) under årets första halvår, vilket var en procent mer än året innan. Elförbrukningen uppgick till 43,4 terawattimmar (TWh), vilket var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el minskade med 1,8 TWh, dvs. med omkring 21 procent. Importerad el ersattes med inhemsk produktion, men huvudsakligen med importerad bränsle. Kolsförbrukningen ökade med 24 procent (17 PJ) och den separata produktionen av el med stenkol ökade med över 80 procent. Torvförbrukningen minskade med 33 procent. Koldioxidutsläppen minskade med 4 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Mest ökade förbrukningen av kol och näst mest användningen av träbränslen. Enligt de preliminära uppgifterna ökade förbrukningen av trä med över 7 procent. Träbränslen användes mer än tidigare vid uppvärmning och med dem täcktes över en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning. Förbrukningen av kärnenergi ökade med 3,5 PJ, dvs. med omkring 3 procent. Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av torv kvantitativt sett mest, med 33 procent (14,6 PJ). Förbrukningen av naturgas minskade med 3 procent (1,9 PJ), vilket var kvantitativt sett lika mycket som minskningen av vattenkraft. Förbrukningen av vattenkraft minskade med 7 procent (1,9 PJ).

Den inhemska elproduktionen gick upp med 5 procent. Av elförbrukningen i Finland täcktes omkring 18 procent med importerad el. Elimporten från Ryssland vände uppåt efter en nedgång i importen i fjol. Under årets första halvår importerades 5 procent mer el från Ryssland. Produktionen av kondenskraft ökade med över 80 procent. Samproduktionen av el och värme var på samma nivå som året innan. Samproduktionen av el och värme ökade med 4 procent i industrins kombianläggningar, men minskade med 4 procent i fjärrvärmeverken. I Finland producerades bara 0,3 PJ el med vindkraft under första halvåret, vilket var 22 procent mer än året innan.

Under första halvåret 2013 uppgick importen av olika energiprodukter till 6,6 miljarder euro, vilket var en procent mer än året innan. Energiprodukter importerades mest från Ryssland, dvs. för 4,5 miljarder euro. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 3,3 miljarder euro, vilket var 7 procent mer än året innan. Energiprodukter exporterades mest till Sverige. Ökningen berodde på en livligare import och export av mellandestillat och motorbensin. Stenkolslagren uppgick i juni till omkring 20 TWh, dvs. 27 procent mindre än året innan. Torvlagren uppskattades innehålla bränntorv för omkring 10 TWh, dvs. 34 procent mer än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä I-II/2013* 4) Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 156 463 -3 22
Kol 1) 86 476 24 12
Naturgas 59 662 -3 8
Kärnenergi 2) 124 337 3 18
Netto import av el 3) 24 434 -21 3
Vatten- och vindkraft 3) 28 047 -6 4
Torv 30 010 -33 4
Träbränslen 183 696 7 26
Övriga 17 170 0 2
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 710 295 1 100
Utrikestrafik 15 833 4 .
CO2- utsläpp från energisektorn 25 -4 .
1) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
2) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *preliminär

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2013/02/ehk_2013_02_2013-09-20_tie_001_sv.html