Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2013

Andvändingen av trä och stenkol ökade inom energiproduktionen under januari–septemberEnligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi sammanlagt omkring 1 039 petajoule (PJ) under januari–september 2013, vilket var två procent mer än under motsvarande period 2012. Elförbrukningen uppgick till 61,7 terawattimmar (TWh), vilket var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el minskade med omkring 1,7 TWh, dvs. med ungefär 13 procent. Importerad el ersattes med inhemsk produktion, men huvudsakligen med importerade bränslen. Förbrukningen av kol ökade med 35 procent (35 PJ) och förbrukningen av träbränslen med 12 procent (27 PJ). Den separata produktionen av el med stenkol fyrdubblades jämfört med året innan. Förbrukningen av torv minskade med 30 procent, dvs. 20 PJ. Koldioxidutsläppen ökade med en procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Under tredje kvartalet var vattenreserverna mindre än i genomsnitt, vilket innebar att produktionen av vattenkraft minskade med 38 procent. Nettoimporten av el vände uppåt med något under två procent. Kolförbrukningen ökade med 71 procent under tredje kvartalet. Man kunde märka en minskning av förbrukningen av inhemsk torv och skogsflis under tredje kvartalet.

Förbrukningen av kärnenergi ökade med omkring 6 PJ, dvs. med omkring 3 procent. Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av torv kvantitativt sett mest, med 30 procent (27 PJ). Förbrukningen av naturgas minskade med nästan 4 procent (3 PJ) och produktionen av vattenkraft med mer än 17 procent (8 PJ) under januari–september 2013.

Den inhemska elproduktionen gick upp med mer än 3 procent. Av elförbrukningen i Finland täcktes nästan 19 procent med importerad el. Nettoimporten från de nordiska länderna minskade med 24 procent. Produktionen av kondenskraft ökade med 76 procent och samproduktionen av el och värme ökade med mer än 2 procent. Samproduktionen av el och värme ökade i industrins kombianläggningar med mer än 13 procent, men minskade i fjärrvärmeanläggningar med 5 procent under januari–september 2013.

Under januari–september uppgick importen av olika energiprodukter till 10,4 miljarder euro, vilket var 5 procent mer än året innan. Energiprodukter importerades mest från Ryssland, dvs. för 6,9 miljarder euro. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 5,1 miljarder euro, vilket var 10 procent mer än året innan. Energiprodukter exporterades mest till Sverige. Ökningen berodde på en livligare import och export av mellandestillat och motorbensin. Stenkolslagren uppgick i september till omkring 22 TWh, dvs. 25 procent mindre än året innan. Torvlagren uppskattades innehålla energitorv för omkring 16 TWh, dvs. 44 procent mer än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä I-III/2013* 4) Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 233 468 -3 22
Kol 1) 135 379 35 13
Naturgas 78 533 -4 8
Kärnenergi 2) 182 534 3 18
Netto import av el 3) 41 338 -13 4
Vatten- och vindkraft 3) 37 828 -16 4
Torv 47 594 -30 5
Träbränslen 257 030 12 25
Övriga 25 745 0 2
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 039 448 2 100
Utrikestrafik 23 923 3 .
CO2- utsläpp från energisektorn 38 1 .
1) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
2) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *preliminär

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2013/03/ehk_2013_03_2013-12-20_tie_001_sv.html