Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2014

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 341 PJ (petajoulea) eli noin 373 TWh (terawattituntia) vuonna 2013, mikä oli yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Energialähteistä eniten väheni turpeen käyttö, yli 25 prosenttia. Vesivoiman saatavuuden ja sähkön nettotuonnin pienentyminen lisäsi hiilen käyttöä 17 prosentilla. Lämmin loppuvuosi vähensi lämmitysenergian kulutusta. Uusiutuvan energian osuus pieneni koko energian kokonaiskulutuksesta vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan.

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990–2013*

Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990–2013*
Puupolttoaineen käyttö väheni yli kaksi prosenttia. Ydinenergian, tuulivoiman ja kierrätyspolttoaineiden käyttö kasvoi viime vuonna. Tuulivoiman osuus on 0,2 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus oli 83,9 TWh, mikä oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa kulutetusta sähköstä vajaa 19 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön nettotuonti Suomeen pienentyi 10 prosenttia. Sähkön tuonti pohjoismaisilta markkinoilta pienentyi 15 prosenttia. Sähköä vietiin ensimmäistä kertaa viime syksynä pieni määrä Venäjälle.

Vuonna 2013 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita noin 13,8 miljardin euron arvosta, joka oli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita vajaan 7,0 miljardin euron arvosta, joka oli 10 prosenttia enemmän vuotta kuin aiemmin. Energiatuotteiden tuonnin osuus Venäjältä oli 66 prosenttia. Kivihiilivarastot olivat joulukuussa noin 26 TWh eli yli 33 prosenttia pienemmät kuin edellisvuonna. Turpeen varastotilanne oli joulukuussa noin 17,6 TWh, joka oli noin 137 prosenttia suurempi vuotta aiempaan. Energiaturvetta arvioidaan jäävän keväällä 2014 aikaisempia vuosia runsaammin varastoihin.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pysyivät ennallaan vuonna 2013. Hiilen käytön kasvu lisäsi hiilidioksidipäästöjä ja öljyn, maakaasun ja turpeen käytön väheneminen pienensi niitä.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 2013* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 314 478 -3 23
Hiili 1) 146 804 17 11
Maakaasu 107 057 -7 8
Ydinenergia 2) 247 618 3 18
Sähkön nettotuonti 3) 56 574 -10 4
Vesi- ja tuulivoima 3) 48 574 -21 4
Turve 48 652 -25 4
Puupolttoaineet 324 000 -2 24
Muut 47 687 7 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 1 341 443 -2 100
Ulkomaanliikenne 45 456 47 .
Energiasektorin CO2-päästöt 46 0 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (506,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2013/04/ehk_2013_04_2014-03-24_tie_001_fi.html