Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2014

Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 1 341 PJ (petajoule), dvs. omkring 373 TWh (terawattimmar), år 2013, vilket var mer än två procent mindre än år 2012. Av energikällorna minskade användningen av torv mest, dvs. med mer än 25 procent. Eftersom tillgången på vattenkraft och nettoimporten av el minskade ökade användningen av kol med 17 procent. Det varma vädret i slutet av året gjorde att förbrukningen av uppvärmningsenergi minskade. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2013 minskade andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2013*

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2013*

Användningen av träbränslen minskade med mer än två procent. Användningen av kärnkarft, vindkraft och återvinningsbränslen ökade i fjol. Vindkraftens andel av totalförbrukningen av energi är 0,2 procent.

Elförbrukningen uppgick till 83,9 TWh, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Av elförbrukningen i Finland täcktes något under 19 procent med importerad el. Nettoimporten av el minskade med 10 procent. Importen av el från den nordiska marknaden minskade med 15 procent. I höstas exporterades för första gången el i mindre skala till Ryssland.

Importen av olika energiprodukter uppgick till ungefär 13,8 miljarder euro år 2013, vilket var tre procent mer än år 2012. Exporten av olika energiprodukter uppgick till något under 7,0 miljarder euro, vilket var 10 procent mer än året innan. Importen av energiprodukter från Ryssland uppgick till 66 procent. Stenkolslagren uppgick i december till omkring 26 TWh, dvs. över 33 procent mindre än året innan. Torvlagren uppgick i december till omkring 17,6 TWh, vilket var ungefär 137 procent mer än året innan. Energitorvens lager uppskattas vara större i vår 2014 än året innan.

Koldioxidutsläppen inom produktionen och förbrukningen av energi var oförändrade år 2013. En ökad användning av kol gjorde att koldioxidutsläppen steg, medan minskad användning av olja, naturgas och torv i sin tur gjorde att koldioxidutsläppen sjönk.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2013* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 314 478 -3 23
Kol 2) 146 804 17 11
Naturgas 107 057 -7 8
Kärnenergi 3) 247 618 3 18
Netto import av elenergi 4) 56 574 -10 4
Vatten- och vindkraft 4) 48 574 -21 4
Torv 48 652 -25 4
Träbränslen 324 000 -2 24
Övriga 47 687 7 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 341 443 -2 100
Utrikestrafik 45 456 47 .
CO2- utsläpp från energisektorn 46 0 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (498,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2013/04/ehk_2013_04_2014-03-24_tie_001_sv.html