Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2015

Totalförbrukningen av energi sjönk med 6 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 361 petajoule (PJ) under januari–mars, vilket var nästan 6 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 23,4 terawattimmar (TWh), dvs. den var 2 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 14 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I/2015* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 76 603 4 21
Kol 2) 36 251 -11 10
Naturgas 28 822 -11 8
Kärnenergi 3) 60 489 -7 17
Netto import av elenergi 4) 18 240 8 5
Vattenkraft 4) 12 773 10 4
Vindkraft 4) 2 216 121 1
Torv 20 361 -23 6
Träbränslen 90 462 -6 25
Övriga 14 352 -1 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 360 568 -6 100
Utrikestrafik 9 252 30 .
CO2- utsläpp från energisektorn 12 -14 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/01/ehk_2015_01_2015-06-18_tie_001_sv.html