Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2015

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 660 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 42 terawattituntia (TWh), eli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 9 prosenttia viime vuoden tasosta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Yksittäisistä energianlähteistä tammi-kesäkuussa eniten väheni turpeen kulutus, 17 prosenttia. Hiilen (sisältää kivihiilen lisäksi koksin sekä masuuni- ja koksikaasut) kulutus laski 15 prosenttia ja maakaasun 13 prosenttia. Öljyn kulutus puolestaan nousi prosentin ja puupolttoaineiden laski 4 prosenttia.

Sähkön alhainen hinta Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla heikensi sähköntuotannon kannattavuutta vähentäen polttoon perustuvaa sähköntuotantoa. Lauhdevoimalla tuotettiin sähköä vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 18 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Myös sähköntuotanto yhteistuotannolla laski 4 prosenttia. Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä pieneni 5 prosenttia, mikä selittyy pitkälti vajaan kolmen viikon ylimääräisellä huoltoseisokilla yhdessä ydinvoimalaitosyksikössä.

Uusiutuvilla energialähteillä, vesi- ja tuulivoimalla, tuotettiin puolestaan enemmän sähköä kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vesivoiman tuotanto kasvoi runsaiden sateiden vaikutuksesta 9 prosenttia. Uusia tuulivoimaloita on vuoden aikana noussut Suomeen runsaasti ja tuulivoimatuotanto kasvoikin peräti 117 prosenttia.

Sähkön nettotuonti supistui tammi-kesäkuussa 4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Pohjoismaista väheni 12 prosenttia. Venäjältä tuodun sähkön määrä puolestaan kasvoi 95 prosenttia johtuen viime vuoden vastaavan jakson alhaisesta tasosta. Kesäkuussa pieni määrä sähköä vietiin ensimmäisen kerran Venäjälle kaupallisin perustein.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 4 miljardin euron arvosta, joka oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 59 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 1,7 miljardin euron arvosta, joka oli 49 prosenttia vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. Viennin supistuminen oli merkittävintä öljytuotteissa johtuen tuotannon huoltoseisokista. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 86 prosenttia.

Kivihiilivarastot olivat kesäkuussa 24 TWh eli 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kesäkuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 13 TWh eli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

4) Energialähde I-II/2015* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 149 775 1 23
Hiili 1) 57 765 -15 9
Maakaasu 44 240 -13 7
Ydinenergia 2) 118 479 -5 18
Sähkön nettotuonti 3) 29 590 -4 5
Vesivoima 3) 29 973 9 5
Tuulivoima 3) 3 927 117 1
Turve 30 507 -17 5
Puupolttoaineet 170 741 -4 26
Muut 24 920 1 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 659 917 -5 100
Ulkomaanliikenne 18 485 32 .
Energiasektorin CO2-päästöt 21 -9 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2015/02/ehk_2015_02_2015-09-21_tie_001_fi.html