Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2015

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 944 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 60 terawattituntia (TWh), eli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt laskivat 6 prosenttia viime vuoden tasosta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Polttoaineista tammi-syyskuussa eniten väheni hiilen (sisältää kivihiilen lisäksi koksin sekä masuuni- ja koksikaasut) kulutus, 19 prosenttia. Sekä maakaasun että turpeen kulutus laski 14 prosenttia. Puupolttoaineiden kohdalla laskua oli 7 prosenttia. Öljyn kulutus nousi prosentin. Lämmitysenergian tarpeen vähentyminen viime vuodesta on vähentänyt myös polttoaineiden kulutusta.

Sähkön alhainen hinta Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla heikensi sähköntuotannon kannattavuutta vähentäen erityisesti polttoon perustuvaa sähköntuotantoa. Lauhdevoimalla tuotettiin sähköä tammi-syyskuussa 37 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Myös sähköntuotanto yhteistuotannolla laski 5 prosenttia.

Uusiutuvilla energialähteillä, vesi- ja tuulivoimalla, tuotettiin enemmän sähköä kuin vuotta aiemmin. Vesivoiman tuotanto kasvoi runsaiden sateiden vaikutuksesta 25 prosenttia. Uusia tuulivoimaloita on rakennettu Suomeen runsaasti ja tuulivoimatuotanto kasvoikin 107 prosenttia.

Sähkön nettotuonti supistui tammi-syyskuussa 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Pohjoismaista väheni 6 prosenttia. Venäjältä tuodun sähkön määrä puolestaan kasvoi 53 prosenttia johtuen viime vuoden vastaavan jakson alhaisesta tasosta. Vienti viroon lisääntyi 43 prosenttia.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5,9 miljardin euron arvosta, joka oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 61 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 2,7 miljardin euron arvosta, joka oli 42 prosenttia vähemmän verrattuna vuotta aiempaan. Viennin supistuminen oli merkittävintä öljytuotteissa tuotannon huoltoseisokin vuoksi. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 84 prosenttia.

Kivihiilivarastot olivat syyskuun lopussa 26 TWh eli 3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 17 TWh eli 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

4) Energialähde I-III/2015* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 231 135 1 25
Hiili 1) 74 563 -19 8
Maakaasu 58 696 -14 6
Ydinenergia 2) 177 605 -2 19
Sähkön nettotuonti 3) 44 237 -8 5
Vesivoima 3) 45 286 25 5
Tuulivoima 3) 5 294 107 1
Turve 37 150 -14 4
Puupolttoaineet 234 674 -7 25
Muut 34 861 -8 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 943 501 -5 100
Ulkomaanliikenne 27 686 22 .
Energiasektorin CO2-päästöt 30 -6 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun. Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2015/03/ehk_2015_03_2015-12-18_tie_001_fi.html