Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2015

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 944 petajoule under januari–september, vilket var 5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 60 terawattimmar (TWh), vilket var en procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn minskade med 6 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-III/2015* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 231 135 1 25
Kol 2) 74 563 -19 8
Naturgas 58 696 -14 6
Kärnenergi 3) 177 605 -2 19
Netto import av elenergi 4) 44 237 -8 5
Vattenkraft 4) 45 286 25 5
Vindkraft 4) 5 294 107 1
Torv 37 150 -14 4
Träbränslen 234 674 -7 25
Övriga 34 861 -8 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 943 501 -5 100
Utrikestrafik 27 686 22 .
CO2- utsläpp från energisektorn 30 -6 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas. Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/03/ehk_2015_03_2015-12-18_tie_001_sv.html