Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2016

Totalförbrukningen av energi sjönk med 3 procent år 2015

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 301 petajoule (PJ), dvs. 361 terawattimmar (TWh), år 2015. Detta var 3 procent mindre än år 2014. Elförbrukningen uppgick till 82,5 TWh, vilket var ungefär en procent mindre än året innan. Behovet av uppvärmningsenergi minskade på grund av att vädret i fjol var rekordvarmt jämfört med året innan. Av energikällorna minskade förbrukningen av kol med 18 procent och förbrukningen av naturgas med 16 procent. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 6 procent.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2015*

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2015*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2015* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 311 422 0 24
Kol 2) 103 857 -18 8
Naturgas 79 779 -16 6
Kärnenergi 3) 243 562 -1 19
Netto import av elenergi 4) 58 824 -9 5
Vattenkraft 4) 59 722 25 5
Vindkraft 4) 8 405 111 1
Torv 52 743 -11 4
Träbränslen 333 022 -2 26
Övriga 50 059 -5 4
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 301 394 -3 100
Utrikestrafik 37 186 23 .
CO2- utsläpp från energisektorn 41 -6 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (480,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/04/ehk_2015_04_2016-03-23_tie_001_sv.html