Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2016

Energian kokonaiskulutus nousi 4 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 695 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 44 terawattituntia (TWh), eli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt nousivat 5 prosenttia viime vuodesta. Energian kulutuksen nousuun vaikutti viime vuotta kylmempi sää.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Polttoaineista tammi-kesäkuussa nousi eniten puupolttoaineiden kulutus, 5 prosenttia. Öljyllä sekä hiilellä nousu oli 4 prosenttia ja turpeella 3 prosenttia. Verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon ainoastaan maakaasun kulutus laski 5 prosentilla.

Sähkön nettotuonti tammi-kesäkuussa kasvoi 15 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koskaan aiemmin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana sähkön nettotuonti Suomeen ei ole ollut yhtä suurta ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta kasvoikin 22 prosenttiin. Tuulivoimatuotannon kasvu tasaantui parin erittäin voimakkaan kasvuvuoden jälkeen 10 prosenttiin. Vesivoiman käyttö lisääntyi 3 prosenttia ja ydinenergian 2 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3,3 miljardin euron arvosta, joka oli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 61 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 1,7 miljardin euron arvosta, joka oli 6 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 82 prosenttia. Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on vaikuttanut energiatuotteiden tuonnin arvon supistumiseen. Viime vuoden toisen neljänneksen öljyntuotannon huoltoseisokki vaikutti puolestaan energiatuotteiden viennin lievään nousuun.

Kivihiilivarastot olivat kesäkuun lopussa 17 TWh eli 30 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kesäkuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 16 TWh eli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 1) I-II/2016* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 155 660 4 22
Hiili 2) 59 476 4 9
Maakaasu 3) 42 054 -5 6
Ydinenergia 4) 120 990 2 17
Sähkön nettotuonti 5) 33 866 15 5
Vesivoima 5) 30 795 3 4
Tuulivoima 5) 4 386 10 1
Turve 31 037 3 5
Puupolttoaineet 188 597 5 27
Muut 6) 28 463 5 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 695 322 4 100
Ulkomaanliikenne 15 773 -15 .
Energiasektorin CO2-päästöt 22 5 .
1) * ennakollinen
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet ja lämpöpumput.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2016/02/ehk_2016_02_2016-09-21_tie_001_fi.html