Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2016

Totalförbrukningen av energi steg med 4 procent under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 695 petajoule under januari–juni, vilket var 4 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 44 terawattimmar (TWh), dvs. den var 3 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 5 procent från året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av att vädret var kallare än i fjol.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-II/2016* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 155 660 4 22
Kol 2) 59 476 4 9
Naturgas 3) 42 054 -5 6
Kärnenergi 4) 120 990 2 17
Netto import av elenergi 5) 33 866 15 5
Vattenkraft 5) 30 795 3 4
Vindkraft 5) 4 386 10 1
Torv 31 037 3 5
Träbränslen 188 597 5 27
Övriga 6) 28 463 5 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 695 322 4 100
Utrikestrafik 15 773 -15 .
CO2- utsläpp från energisektorn 22 5 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen och värmepumpar.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2016/02/ehk_2016_02_2016-09-21_tie_001_sv.html