Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2017

Totalförbrukningen av energi steg med 2 procent år 2016

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 335 petajoule (PJ), dvs. 371 terawattimmar (TWh), år 2016. Detta var 2 procent mer än år 2015. Elförbrukningen uppgick till 85,1 TWh, vilket var ungefär 3 procent mer än året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av att vädret var något kallare än året innan, som i sin tur var rekordvarmt. Trots den svaga ökningen var totalförbrukningen den näst lägsta under 2010-talet. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen ökade med 7 procent.

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2016*

Totalförbrukningen, slutförburkningen av energi och koldioxidutsläppen 1990–2016*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2016* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 310 408 0 23
Kol 2) 116 744 16 9
Naturgas 74 990 -9 6
Kärnenergi 3) 243 119 0 18
Netto import av elenergi 4) 68 235 16 5
Vattenkraft 4) 56 227 -6 4
Vindkraft 4) 11 047 32 1
Torv 54 836 -5 4
Träbränslen 346 475 5 26
Övriga 52 940 0 4
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 335 020 2 100
Utrikestrafik 38 861 -1 .
CO2- utsläpp från energisektorn 43 7 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (479,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2016/04/ehk_2016_04_2017-03-23_tie_001_sv.html