Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energianskaffning och -förbrukning 2021, 2:a kvartalet

Energianskaffning och -förbrukning 2016, 4:e kvartalet

2016
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
Revideringar i denna statistik