Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.9.2017

Energian kokonaiskulutus viime vuoden tasolla tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 686 petajoulea vuoden 2017 tammi–kesäkuussa, mikä on lähes yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 44 terawattituntia (TWh), eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Myös energiasektorin hiilidioksidipäästöt pysyivät viime vuoden tasolla.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Maakaasun kulutus laski tammi-kesäkuussa 7 prosenttia. Hiilen kulutus laski prosentin. Muista polttoaineista öljyn ja turpeen kulutus pysyi viime vuoden lukemissa. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi 4 prosenttia ja ne olivat suurin energianlähde 27 prosentin osuudella kokonaiskulutuksesta.

Vesivoimalla tuotettiin sähköä 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Sähkön nettotuonti lisääntyi 11 prosenttia viime vuoden lukemista ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 24 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 87 prosenttia ja sen osuus kokonaiskulutuksesta kasvoi 5 prosenttiin.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 4,4 miljardin euron arvosta, joka oli 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 63 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 2,2 miljardin euron arvosta, joka oli 28 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 81 prosenttia.

Kivihiilivarastot olivat kesäkuun lopussa 14 TWh eli 18 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kesäkuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 11 TWh eli 34 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-II/2017* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 151 771 0 22
Hiili 2) 64 603 -1 9
Maakaasu 3) 39 182 -7 6
Ydinenergia 4) 115 435 -5 17
Sähkön nettotuonti 5) 37 501 11 6
Vesivoima 5) 24 648 -20 4
Tuulivoima 5) 8 227 87 1
Turve 31 842 0 5
Puupolttoaineet 183 937 4 27
Muut 6) 29 115 -5 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 686 263 -1 100
Ulkomaanliikenne 20 673 8 .
Energiasektorin CO2-päästöt 22 0 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bio energian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2017/02/ehk_2017_02_2017-09-20_tie_001_fi.html