Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2017

Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 686 petajoule under januari–juni 2017, vilket var nästan på samma nivå som året innan. Elförbrukningen uppgick till 44 terawattimmar (TWh), dvs. lika mycket som året innan. Också koldioxidutsläppen inom energisektorn låg på samma nivå som året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-II/2017* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 151 771 0 22
Kol 2) 64 603 -1 9
Naturgas 3) 39 182 -7 6
Kärnenergi 4) 115 435 -5 17
Netto import av elenergi 5) 37 501 11 6
Vattenkraft 5) 24 648 -20 4
Vindkraft 5) 8 227 87 1
Torv 31 842 0 5
Träbränslen 183 937 4 27
Övriga 6) 29 115 -5 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 686 263 0 100
Utrikestrafik 20 673 8 .
CO2- utsläpp från energisektorn 22 0 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2017/02/ehk_2017_02_2017-09-20_tie_001_sv.html