Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2018

Totalförbrukningen av energi steg med 4 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 709 petajoule under januari–juni, vilket var 4 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 45 terawattimmar (TWh), dvs. den var 4 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 8 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-II/2018* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 156 537 3 22
Kol 2) 62 893 -3 9
Naturgas 3) 41 885 7 6
Kärnenergi 4) 118 003 2 17
Netto import av elenergi 5) 36 133 -4 5
Vattenkraft 5) 28 756 17 4
Vindkraft 5) 9 800 19 1
Torv 42 122 32 6
Träbränslen 179 446 -1 25
Övriga 6) 33 801 16 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 709 377 4 100
Utrikestrafik 22 674 10 .
CO2- utsläpp från energisektorn 24 8 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/02/ehk_2018_02_2018-09-27_tie_001_sv.html