Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2019

Användningen av fossila bränslen och förnybar energi ökade i Finland år 2018

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,38 miljoner terajoule (TJ) år 2018, vilket motsvarade en ökning på 2 procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 87,5 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mer än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv ökade totalt med 3 procent. Mest ökade användningen av naturgas och torv, båda med 15 procent. Också användningen av förnybar energi ökade med 2 procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år. Energisektorns växthusgasutsläpp ökade med 3 procent till följd av ökad användning av naturgas och torv.

Totalförbrukningen av energi 1990-2018

Totalförbrukningen av energi 1990-2018

Total energiförbrukningen 2017–2018, terajoule

  2017 2018 Förändring %
Träbränslen 362 314 374 705 3
Olja 313 545 309 712 -1
Kärnenergi 235 352 238 700 1
Kol 113 651 113 359 0
Naturgas 65 986 75 614 15
Torv 53 860 61 877 15
Nettoimport av el 73 532 71 769 -2
Vattenkraft 52 597 47 295 -10
Vindkraft 17 263 21 019 22
Övriga 64 174 66 782 4
Totalt 1 352 275 1 380 830 2

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_tie_001_sv.html